Čo o nás vypovedajú čakry a ako im porozumieť?

Čakry ako naše informačné a energetické centrá.

Pochopiť samého seba cez čakrálny systém, úžasná a pre mňa zatiaľ najsilnejšia vec v mojom živote.

Čakry sú našími informačnými a energetickými centrami. Každá čakra má svoju charakteristiku.

Cez ich psychológiu môžme porozumieť samým sebe.

  • prečo sa nám dejú veci tak ako sa dejú
  • prečo stretávame takých ľudí ako stretávame
  • prečo máme choroby aké máme.

Odpovede nájdeme práve v týchto našich centrách a len cez uvedomenie si súvislostí, si môžme sami uvoľniť blokády a posunúť sa o krok ďalej.